Puflama va zarbli cholg’ular ijrochisi kasbi o’qituvchilari